Dây chuyền đột và cắt kết hợp tự động cấp và dỡ phôi

Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:
  • Hệ thống gồm máy đột và cắt kết hợp với thư vin vt liu thông minh, thiết bị cấp phôi, thiết bphân loi và xếp sản phẩm tự động.
  • Hệ thng điu khin tp trung có thể điu khin tng thiết bị để ti đa hóa hiu sut xlý ca hthng.