Đột CNC kết hợp cấp dỡ phôi 1 phía

Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:

Bộ đột lmt tm (FMC) có các chc năng tự động np liu, đột lvà tự động xếp dvà xếp chng.