5.000.000 

Phụ kiện đi kèm

 • 1 đầu hút bụi
 • 1 đầu hút nước
 • 1 đầu hút dẹt
 • 2 ống kim loại cong
 • 1 khớp nối dài
 • 1 ống hút
 • 1 bộ nối ống

Bảo hành: 12 tháng

1.245.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 2 cờ lê
  – 1 thanh dẫn thẳng
  – 1 bộ chổi than

Bảo hành: 12 tháng

1.013.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 2 cờ lê
  – 1 bộ chổi than

Bảo hành: 12 tháng

1.169.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 1 đầu khẩu 24×2.5L
  – 1 chốt đầu khẩu
  – 1 gioăng cao su
  – 1 bộ chổi than

Bảo hành: 12 tháng

4.961.000 

Phụ kiện đi kèm

– 1 tuýp mỡ bôi trơn
– 1 cờ lê
– 1 bộ chổi than
– 1 hộp đựng kim loại

Bảo hành: 12 tháng

1.814.000 

Phụ kiện đi kèm:

– 1 đệm lông cừu
– 1 cờ lê
– 1 bộ chổi than
– 1 tay cầm phụ

Bảo hành: 12 tháng

1.319.000 

Phụ kiện đi kèm:

– 1 đệm lông cừu
– 1 cờ lê
– 1 bộ chổi than
– 1 tay cầm phụ

Bảo hành: 12 tháng

1.681.000 

Phụ kiện đi kèm:

 • Không kèm pin sạc

Bảo hành: 12 tháng

2.778.000 

Phụ kiện đi kèm:

– 2 pin 20V 2.0Ah
– 1 bộ sạc 20V 2A
– 1 viên đá mài
– 1 cờ lê 13
– 1 cờ lê lục giác 4
– 1 tuýp dầu bôi trơn
– 1 túi vải

Bảo hành: 12 tháng

2.880.000 

Phụ kiện đi kèm:

 • Không kèm pin sạc

Bảo hành: 12 tháng

3.773.000 

Phụ kiện đi kèm:

– 1 pin 20V 2.0Ah
– 1 bộ sạc 20V 2A
– 1 vali nhựa

Bảo hành: 12 tháng

4.673.000 

Phụ kiện đi kèm:

 • Không kèm pin sạc

Bảo hành: 12 tháng

6.561.000 

Phụ kiện đi kèm:

– 2 pin 20V 4.0Ah
– 1 bộ sạc 20V 2A
– 1 lọ dầu bôi trơn
– 1 cờ lê
– 1 tay cầm phụ

Bảo hành: 12 tháng

899.000 

Phụ kiện đi kèm:

 • Không kèm pin sạc

Bảo hành: 12 tháng

2.674.000 

Phụ kiện đi kèm:

 • – 2 pin 20V 4.0Ah
  – 1 bộ sạc 20V 2A
  – 1 ống thổi
  – 1 túi chứa bụi

Bảo hành: 12 tháng