5.000.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 1 đầu hút bụi
  – 1 đầu hút nước
  – 1 đầu hút dẹt
  – 2 ống kim loại cong
  – 1 khớp nối dài
  – 1 ống hút
  – 1 bộ nối ống

Bảo hành: 6 tháng

1.696.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 1 cờ lê lục giác
  – 1 thước canh
  – 1 bộ chổi than

Bảo hành: 6 tháng

1.245.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 2 cờ lê
  – 1 thanh dẫn thẳng
  – 1 bộ chổi than

Bảo hành: 6 tháng

1.013.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 2 cờ lê
  – 1 bộ chổi than

Bảo hành: 6 tháng

1.934.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 2 đĩa cắt kim cương 150mm
  – 1 tay cầm phụ
  – 1 cờ lê
  – 1 bộ chổi than

Bảo hành: 6 tháng

975.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 1 bộ ống nước làm mát
  – 1 cờ lê
  – 1 tay vặn bu lông
  – 1 bộ chổi than

Bảo hành: 6 tháng

1.937.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 1 dây xích
  – 1 thanh dẫn hướng
  – 1 cờ lê
  – 1 tua vít
  – 1 lọ dầu
  – 1 bộ chổi than

Bảo hành: 6 tháng

2.330.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 1 lưỡi cưa kiếm gỗ
  – 1 lưỡi cưa kiếm kim loại
  – 1 bộ chổi than
  – 1 vali nhựa

Bảo hành: 6 tháng

1.233.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 3 lưỡi cưa lọng
  – 1 tấm đế
  – 1 cờ lê lục giác
  – 1 thước đo lưỡi cưa
  – 1 bộ chổi than

Bảo hành: 6 tháng

1.169.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 1 đầu khẩu 24×2.5L
  – 1 chốt đầu khẩu
  – 1 gioăng cao su
  – 1 bộ chổi than

Bảo hành: 6 tháng

1.055.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 2 mũi vặn vít
  – 1 bộ chổi than

Bảo hành: 6 tháng

9.949.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 1 đai an toàn
  – 2 cờ lê lục giác
  – 1 đầu cặp mũi khoan
  – 1 bộ chổi than
  – 1 vali nhựa

Bảo hành: 6 tháng

5.004.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 1 mũi khoan khoét Ø22mm
  – 1 khớp nối mũi khoan khoét
  – 1 đai an toàn
  – 2 cờ lê lục giác
  – 1 đầu cặp mũi khoan
  – 1 bộ chổi than
  – 1 vali nhựa

Bảo hành: 6 tháng

7.975.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 1 bộ giá đỡ máy
  – 3 cờ lê lục giác
  – 1 bộ ống nước làm mát
  – 1 bộ chổi than

Bảo hành: 6 tháng

2.178.000 

Phụ kiện đi kèm

 • – 1 tay cầm phụ
  – 1 cờ lê
  – 1 bộ ống nước làm mát
  – 1 thanh tì vai
  – 1 bộ chổi than
  – 1 vali nhựa

Bảo hành: 6 tháng