Thiết bị máy nắn thẳng dầm H sử dụng các con lăn được truyền động bằng cơ khí và thủy lực để ép thẳng các cánh dầm với tốc độ và hiệu suất rất cao.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.