29.400 

 • Que volfram đỏ WT-20 2.4*150mm – Jasic
 • Đường kính kim hàn (que hàn): 2.4mm
 • Chiều dài kim hàn (que hàn): 150mm
 • Ứng dụng: Dành cho máy hàn TIG khi cần hàn inox

16.800 

 • Que volfram đỏ WT-20 1.6*175mm – Jasic
 • Đường kính kim hàn (que hàn): 1.6mm
 • Chiều dài kim hàn (que hàn): 175mm
 • Ứng dụng: Dành cho máy hàn TIG khi cần hàn inox

37.800 

 • Que volfram đỏ WT-20 2.4*175mm – Jasic
 • Đường kính kim hàn (que hàn): 2.4mm
 • Chiều dài kim hàn (que hàn): 175mm

29.400 

 • Đường kính kim hàn (que hàn): 2.4mm
 • Chiều dài kim hàn (que hàn): 150mm
 • Ứng dụng: Hàn TIG thường, TIG lạnh

13.100 

 • Que volfram đỏ WT-20 1.6*150mm – Jasic
 • Đường kính kim hàn (que hàn): 1.6mm
 • Chiều dài kim hàn (que hàn): 150mm
 • Ứng dụng: Dành cho máy hàn TIG khi cần hàn inox

13.100 

Que volfram xám WCe-20 1.6*150mm – Jasic

Đường kính que: 1.6mm

Chiều dài que: 150mm

Ứng dụng: Hàn TIG thường, TIG lạnh