55.700 

  • Đường kính kim hàn (que hàn): 3.2mm
  • Chiều dài kim hàn (que hàn): 150mm
  • Ứng dụng: Hàn TIG thường, TIG lạnh

22.100 

  • Đường kính kim hàn (que hàn): 2.0mm
  • Chiều dài kim hàn (que hàn): 150mm
  • Ứng dụng: Hàn TIG thường, TIG lạnh