• Các model LSP bao gồm nhiều tùy chọn cấu hình khác nhau.
 • Bằng cách sử dụng dây đai mài mòn bản rộng và trục mài con lăn vạn năng hai trạm mài, có thể được
  sử dụng độc lập hoặc cùng lúc.
 • Máy thực hiện loại bỏ hoàn toàn và đồng nhất các vệt xỉ, bavia nóng chảy được tạo ra khi cắt laser, cắt
  bằng dao cắt, cắt plasma, cắt oxigas, đột, dập, gia công…
 • Phù hợp để mài bề mặt trước, bavia lỗ, cạnh và góc tròn và bề mặt sau khi khắc…
 • Không gây ảnh hưởng tới bề mặt khi mài bavia, có thể mài các sản phẩm có bảng phim và tấm mạ kẽm.
 • Máy được điều khiển PLC CNC cho toàn toàn bộ máy và xử lý bụi mài bằng cách kết hợp máy hút bụi
  công nghiệp.
 • Bộ hút chân không giúp chi tiết chắc chắn trên bàn khi mài.