• Phù hợp cắt ống vừa và nhỏ.
  • Cắt hiệu quả, độ chính xác cao
  • Tối ưu chi phí đầu tư
  • Kích thước máy nhỏ, tiết kiệm diện tích nhà xưởng
  • Bảo hành 2 năm

  • Phù hợp cắt ống vừa và nhỏ.
  • Chức năng kẹp tâm của đường ống, thực hiện cắt toàn bộ, giảm số lượng vật liệu kéo
  • Cắt hiệu quả, độ chính xác cao
  • Bảo hành 2 năm