Không chỉ bảo hành các sản phẩm phụ kiện mày hàn, vật tư hàn, vật liệu hàn do Weldcom cung cấp; công ty sẵn sàng hỗ trợ các vấn đề kĩ thuật cho cả các sản phẩm.