Đột CNC kết hợp cấp dỡ phôi 2 phía

Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:

Bphn đt lca máy đt có các chc năng tđng cp phôi, đt lvà tđng xếp dvà xếp chng. Thiết bcp và dỡ phôi đưc đt chai phía ca máy, có khnăng mrng mnh mvà hiu qucao.

Xe đy phôi
Thiết bcấp phôi
Máy đột cnc
Thiết bị dỡ phôi
Thiết bị nâng dỡ sản phẩm