Dây chuyền cấp và dỡ phôi máy cắt laser

Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:

Dây chuyền tđng ct laser do Yawei cung cp có thđưc sdng như thiết bca nhà máy kim loi tm thông minh đgiao tiếp và chia sdliu vi trung tâm qun lý sn xut ERP / MES trong thi gian thc hin xlý theo kế hoch sn xut.

  • Tđng hoàn thành vic np, ct và dcác tm phôi
  • Thc hin quá trình xlý hàng lot và liên tc các tm phôi có kích thưc đơn l
  • Ci thin đáng khiu quxlý và gim chi phí sn xut tng thể.