Dây chuyền đột, cắt và chấn tấm AMS.HSP

Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:

Dây chuyền kết hợp đột lỗ, cắt và chấn kim loại tấm AMS.HSP, tích hợp bộ đột lỗ và bộ cắt, bộ phận chấn để thực hiện toàn bộ công đoạn đột, cắt, chấn xếp tấm tự động