Dây chuyền gia công tấm toàn diện FMS

Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:

Dây chuyền gia công kim loại tấm toàn diện (FMS) phù hp vi các yêu cu, quy trình cth, điu phi hot động ca tng đơn vsn xut kim loi tm và tự động qun lý hu cn. Hthng này tích hp nhiu công cụ và các loại máy gia công kim loi tm hiu sut cao khác nhau cùng việc ứng dng công nghệ robot và công nghxlý dliu ca Yawei. Do tính đa dng ca thp của các loại máy móc, thiết bị, hthng này có thể được sdng rng rãi trong gia công tự động các tm kim loi khác nhau.