Dây chuyền sản xuất kim loại tấm

Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:

Dây chuyn sn xut gia công tự động kim loi tm là mt dây chuyn sn xut nhgn và linh hot, tích hp kho ba chiu, bphn đt dp và ct CNC, thiết bchia pallet, thiết btin và bphn gp kim loi tm CNC, có thtđng đc lphng. Toàn bdây chuyn sn xut có công sut sn xut ln và quy mô nh, đng thi có ththc hin quá trình xlý vt liu hoàn toàn tđng và tính linh hot cao mà không cn can thip thcông.