Dây chuyền làm cửa thang máy

Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:

Mc đích ca hthng xlý này là nâng cao mc đlinh hot và tđng hóa sn xut các bphn kim loi tm phng ln như ca thang máy và thành xe. Toàn bhthng bao gm: nguyên liu thô đưc chn bi hthng cp phôi tđng và chuyn đến máy đt CNC đhoàn thành quá trình đột. Các cạnh dài và ngn ca tm đưc un bng hai robot chấn dạng giàn và hai máy chấn CNC. Sau khi các cnh ngn đưc gp li, chúng đưc chuyn đến dây chuyn hàn đhoàn thành vic hàn đin trct thép, hàn hquang servo các cnh chng lên nhau ca sưn gia cưng và tm đáy. Robot hàn đim các cnh chng lên nhau ca tm đáy và xếp chúng trên pallet g.