Nguồn cắt Plasma Hypertherm PowerMax 125

Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:

Với công suất và hiệu suất tối đa cho hệ thống plasma làm mát bằng khí, Powermax125®  cắt nhanh hơn và dày hơn , biến Powermax125 thành công cụ cho mọị ứng dụng cắt.