Máy cắt plasma/ hơi điều khiển số Model: HNC 2500G /3000G