Máy cắt CNC plasma HNC 3000/4000H

Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:

Máy cắt CNC Plasma HNC3000/4000H

  • Ray P43; 3x12m/ 4x12m
  • 01 mỏ CNC oxy gas có THC
  • 09 mỏ pha băng (không có bộ nâng hạ mỏ tự động cho 9 mỏ pha băng)