Nguồn cắt Plasma Hypertherm HPR800XD

Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:

Với tất cả các tính năng tương tư HPR 400.  HPR800XD mở rộng tính linh hoạt của việc cắt bằng HyPerformance Plasma để cung cấp quá trình xử lý độ dày cắt trên diện rộng của thép và nhôm và thep không gỉ có sẵn trên thị trường lên tới 800A