Nguồn cắt Plasma Hypertherm PowerMax 105

Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:

Tại dòng cắt 105 amps, Powermax105® cung cấp tốc độ cắt nhanh hơn nhanh hơn ba lần so với oxyfuel. Công nghệ Smart Sense ™ trong Powermax105 cũng phát hiện tuổi thọ linh kiện, tự động tắt nguồn cho súng cắt để ngăn chặn  nguy cơ thiệt hại cho các bộ phận khác hoặc quá trình cắt.