Nguồn cắt Plasma Hypertherm MaxPro 200

Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:

Hệ thống cắt plasma MAXPRO200 với tốc độ cắt lý tưởng, chất lượng cắt ổn định, Được thiết kế với chu kì làm việc 100% trong các môi trường sản xuất đòi hỏi khắt khe nhất. Giao diện trực quan một bước và điều khiển khí tự động đem lại chất lượng cắt ổn định mà không cần sự can thiệp của người vận hành , khả năng Chẩn đoán nâng cao giúp đơn giản hóa trong xử lý sự cố và dịch vụ.