Nguồn cắt Plasma Hypertherm PowerMax 85

Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:

Powermax85® có các tính năng và tùy chọn tương tự như Powermax65, nhưng với công suất lớn hơn từ dòng điện đầu ra tối đa 85 amps cho phạm vi cắt mở rộng. các thiết kế súng cắt Duramax® cung cấp đặc biệt tính linh  hoạt Cho máy CNC hoặc robot cắt.