Máy mài góc 710W 100mm KU699 (công tắc cạnh) – Kress