“Máy đính gá là thiết bị được dùng để đính gá tự động các loại dầm, cấu hình đồng bộ máy gồm các phần chính: Khung xương, Con lăn truyền động, Bộ điều khiển điện, Hệ thống thuỷ lực và Hệ thống hàn đính gá “

No products were found matching your selection.