Nối bép P200 dùng cho máy hàn – Black Wolf

25.300