Bép hàn M6x45 Black Wolf dùng cho máy hàn Mig

13.400 20.600