Bép hàn M6x45 Black Wolf dùng cho máy hàn Mig

12.600 17.900