Nối bép P500 Dùng Cho Máy Hàn – Black Wolf

40.400 43.200