Mỡ Hàn MIG, Mỡ Hàn Thơm JASIC Chế Phẩm Tẩy Sạch Bề Mặt Kim Loại

27.500