Cổ kìm 15AK cong (gắn liền nối bép) – Black wolf Dùng Cho Súng Hàn 15AK

62.800