Bép hàn AS12 bù góc trong dây 0.8/1.0/1.2 dùng cho máy hàn laser Jasic 10094629

70.000