Thấu kính chuẩn trực D20*5 F60 dùng trong súng hàn laser SUP20S máy hàn laser 10094657 – Jasic

545.000