Thân kẹp kim 150 (QQ150)- Thoát khí súng hàn TIG – Black wolf

12.900