Bép hàn máy hàn Mig M6x28 Black Wolf – Bép sử dụng cho các loại súng hàn 15AK, 24KD

7.900 10.400