Súng Hàn 24KD Dùng Cho Máy Hàn – Chính Hãng Black Wolf

1.109.000 1.341.000