Dẫn hướng dây hàn súng hàn, ruột gà CO2 P500 – Black wolf

45.200 70.400