thủ tục đơn giản

THU CŨ ĐỔI MỚI - LÊN ĐỜI LIỀN TAY

Chỉ áp dụng từ 10/5/2023 – 31/7/2023

Sản phẩm đổi mới là dụng cụ cầm tay Worx, Kress do Weldcom phân phối
  CÁC SẢN PHẨM DỤNG CỤ CẦM TAY WORX - KRESS

  5.000.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 1 đầu hút bụi
   – 1 đầu hút nước
   – 1 đầu hút dẹt
   – 2 ống kim loại cong
   – 1 khớp nối dài
   – 1 ống hút
   – 1 bộ nối ống

  Bảo hành: 6 tháng

  1.696.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 1 cờ lê lục giác
   – 1 thước canh
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.245.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 2 cờ lê
   – 1 thanh dẫn thẳng
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.013.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 2 cờ lê
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.934.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 2 đĩa cắt kim cương 150mm
   – 1 tay cầm phụ
   – 1 cờ lê
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  975.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 1 bộ ống nước làm mát
   – 1 cờ lê
   – 1 tay vặn bu lông
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.937.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 1 dây xích
   – 1 thanh dẫn hướng
   – 1 cờ lê
   – 1 tua vít
   – 1 lọ dầu
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  2.330.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 1 lưỡi cưa kiếm gỗ
   – 1 lưỡi cưa kiếm kim loại
   – 1 bộ chổi than
   – 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  1.233.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 3 lưỡi cưa lọng
   – 1 tấm đế
   – 1 cờ lê lục giác
   – 1 thước đo lưỡi cưa
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.169.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 1 đầu khẩu 24×2.5L
   – 1 chốt đầu khẩu
   – 1 gioăng cao su
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.055.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 2 mũi vặn vít
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  9.949.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 1 đai an toàn
   – 2 cờ lê lục giác
   – 1 đầu cặp mũi khoan
   – 1 bộ chổi than
   – 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  5.004.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 1 mũi khoan khoét Ø22mm
   – 1 khớp nối mũi khoan khoét
   – 1 đai an toàn
   – 2 cờ lê lục giác
   – 1 đầu cặp mũi khoan
   – 1 bộ chổi than
   – 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  7.975.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 1 bộ giá đỡ máy
   – 3 cờ lê lục giác
   – 1 bộ ống nước làm mát
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  2.178.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 1 tay cầm phụ
   – 1 cờ lê
   – 1 bộ ống nước làm mát
   – 1 thanh tì vai
   – 1 bộ chổi than
   – 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  4.961.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 1 tuýp mỡ bôi trơn
   – 1 cờ lê
   – 1 bộ chổi than
   – 1 hộp đựng kim loại

  Bảo hành: 6 tháng

  5.990.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 1 tuýp mỡ bôi trơn
   – 1 tay cầm phụ
   – 1 bộ chổi than
   – 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  3.482.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 tay cầm phụ
   – 1 bộ chổi than
   – 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  1.431.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 tay cầm phụ
   – 1 khóa vặn măng ranh
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.360.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 tay cầm phụ
   – 1 khóa vặn măng ranh
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  663.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  663.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 khóa vặn măng ranh
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  555.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  572.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 khóa vặn măng ranh
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  3.045.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 bộ thu bụi
   – 1 tay cầm nối dài
   – 1 cờ lê lục giác
   – 1 giấy chà nhám
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.219.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 10 giấy nhám cuộn (AP40-60-80-100-120)
   – 1 tay cầm phụ
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.814.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 đệm lông cừu
   – 1 cờ lê
   – 1 bộ chổi than
   – 1 tay cầm phụ

  Bảo hành: 6 tháng

  1.319.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 đệm lông cừu
   – 1 cờ lê
   – 1 bộ chổi than
   – 1 tay cầm phụ

  Bảo hành: 6 tháng

  945.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 cờ lê
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  568.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 cờ lê
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  494.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 cờ lê
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.776.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 cờ lê mở đá
   – 1 tay cầm phụ
   – 1 ốp bảo vệ
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.233.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 cờ lê mở đá
   – 1 tay cầm phụ
   – 1 ốp bảo vệ
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  693.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 cờ lê mở đá
   – 1 tay cầm phụ
   – 1 ốp bảo vệ
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  571.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 cờ lê mở đá
   – 1 ốp bảo vệ
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  588.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 cờ lê mở đá
   – 1 tay cầm phụ
   – 1 ốp bảo vệ
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  3.281.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 2 pin 20V 4.0Ah
   – 1 bộ sạc 20V 2A
   – 1 dây xích
   – 1 thanh dẫn hướng
   – 1 ốp bảo vệ

  Bảo hành: 6 tháng

  1.681.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • Không kèm pin sạc

  Bảo hành: 6 tháng

  2.778.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 2 pin 20V 2.0Ah
   – 1 bộ sạc 20V 2A
   – 1 viên đá mài
   – 1 cờ lê 13
   – 1 cờ lê lục giác 4
   – 1 tuýp dầu bôi trơn
   – 1 túi vải

  Bảo hành: 6 tháng

  2.880.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • Không kèm pin sạc

  Bảo hành: 6 tháng

  3.773.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 1 pin 20V 2.0Ah
   – 1 bộ sạc 20V 2A
   – 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  4.673.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • Không kèm pin sạc

  Bảo hành: 6 tháng

  6.561.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 2 pin 20V 4.0Ah
   – 1 bộ sạc 20V 2A
   – 1 lọ dầu bôi trơn
   – 1 cờ lê
   – 1 tay cầm phụ

  Bảo hành: 6 tháng

  899.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • Không kèm pin sạc

  Bảo hành: 6 tháng

  2.674.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 2 pin 20V 4.0Ah
   – 1 bộ sạc 20V 2A
   – 1 ống thổi
   – 1 túi chứa bụi

  Bảo hành: 6 tháng

  1.576.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • Không kèm pin sạc

  Bảo hành: 6 tháng

  3.933.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 2 pin 20V 5.0Ah
   – 1 bộ sạc 20V 4A
   – 1 lưỡi cưa gỗ
   – 1 lưỡi cưa kim loại
   – 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  4.300.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 2 pin 20V 5.0Ah
   – 1 bộ sạc 20V 4A
   – 1 cờ lê lục giác

  Bảo hành: 6 tháng

  3.637.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 2 pin 20V 5.0Ah
   – 1 bộ sạc 20V 4A
   – 1 cờ lê lục giác

  Bảo hành: 6 tháng

  1.257.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • Không kèm pin sạc

  Bảo hành: 6 tháng

  3.640.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 2 pin 20V 5.0Ah
   – 1 bộ sạc 20V 4A
   – 1 cờ lê
   – 1 tay vặn bu lông

  Bảo hành: 6 tháng

  3.404.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 2 pin 20V 4.0Ah
   – 1 bộ sạc 20V 2A
   – 15 giấy chà nhám
   – 1 lưỡi cưa phân đoạn
   – 1 lưỡi lóc
   – 2 lưỡi cắt sâu
   – 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  767.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • Không kèm pin sạc

  Bảo hành: 6 tháng

  2.997.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • – 2 pin 20V 5.0Ah
   – 1 bộ sạc 20V 4A
   – 1 đầu khẩu M22
   – 1 túi đựng

  Bảo hành: 6 tháng

  2.197.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • 2 pin 12V 2.0Ah
  • 1 bộ sạc 12V
  • 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  2.200.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • Không kèm pin sạc

  Bảo hành: 6 tháng

  3.054.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • 2 pin 12V 2.0Ah
  • 1 bộ sạc 12V
  • 1 vòng nam châm
  • 1 cờ lê
  • 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  943.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • Không kèm pin sạc

  Bảo hành: 6 tháng

  1.832.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • 2 pin 12V 2.0Ah
  • 1 bộ sạc 12V
  • 1 lưỡi cưa gỗ
  • 1 lưỡi cưa kim loại
  • 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  1.758.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • 2 pin 12V 2.0Ah
  • 1 bộ sạc 12V
  • 12 giấy chà nhám
  • 1 lưỡi cưa phân đoạn
  • 1 lưỡi lóc
  • 2 lưỡi cắt sâu
  • 1 đế chà nhám
  • 1 bích trục
  • 1 cờ lê
  • 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  1.097.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • Không kèm pin sạc

  Bảo hành: 6 tháng

  1.994.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • 2 pin 12V 2.0Ah
  • 1 bộ sạc 12V
  • 1 đầu vặn vít
  • 1 đầu khẩu S15
  • 1 đầu nối vặn vít
  • 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  548.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • Không kèm pin sạc

  Bảo hành: 6 tháng

  1.440.000 

  Phụ kiện đi kèm:

  • 2 pin 12V 2.0Ah
  • 1 bộ sạc 12V
  • 1 đầu vặn vít
  • 1 túi vải

  Bảo hành: 6 tháng

  – Máy vặn vít Worx Orange WX255 có khả năng thay thế đầu vít, dễ dàng chuyển đổi đầu vít nên dễ dàng sửa được nhiều vật liệu, vật dụng khác nhau

  – Máy có đèn Led chiếu sáng giúp cho người sử dụng thuận tiện trong không gian tối

  – Máy có thiết kế gọn nhẹ, trọng lượng chỉ có 0.5kg cùng với tay cầm mềm mại thoải mái hạn chế tối đa rủi ro cho người sử dụng

  Máy bào gỗ DCK KMB110 (110mm – 840W) chính hãng, giá cả phải chăng, tay nắm chắc chắn, công suất lớn, hệ thống thoát bụi thông minh, đảm bảo cho máy tuổi thọ cao và khả năng hoạt động chính xác trong một thời gian dài. Lưỡi bào sâu và linh hoạt cho chất lượng bào gỗ mịn, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian làm việc và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

  447.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 bộ đầu thổi

  Bảo hành: 6 tháng

  693.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 bộ đầu thổi
  • 1 túi chứa bụi
  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  667.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 thanh đo độ sâu
  • 1 thanh dẫn thẳng
  • 2 cờ lê
  • 1 khuôn dẫn
  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  948.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 thước đo góc lưỡi
  • 1 thanh dẫn hướng
  • 1 cờ lê
  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.003.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 bộ đầu trộn sơn
  • 1 tay cầm phụ
  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.871.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 đầu khẩu 32x19L
  • 1 chốt đầu khẩu
  • 1 gioăng cao su
  • 1 tay cầm phụ
  • 1 bộ chổi than
  • 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  2.032.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 tuýp mỡ bôi trơn
  • 1 tay cầm phụ
  • 1 cờ lê
  • 1 bộ chổi than
  • 1 vali nhựa

  Bảo hành: 6 tháng

  1.919.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 cờ lê
  • 1 bộ chổi than
  • 1 tay cầm phụ

  Bảo hành: 6 tháng

  3.615.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 2 pin 20V 5.0Ah
  • 1 bộ sạc 20V 4A
  • 1 vali nhựa

  Bảo hành: 12 tháng

  Máy cắt gạch DCK KZE180 (180mm – 1520W) có khả năng vận hành êm ái và hiệu quả ngay cả trong những công việc đòi hỏi cần chịu tải cao. Dụng cụ cầm tay này có thiết kế cấu trúc máy đảm bảo an toàn mang đến khả năng vận hành máy tối ưu khi người dùng thao tác cắt trên mọi loại gạch khác nhau.

  Máy cắt gạch DCK KZE05-110 (110mm-1600W) là dòng thiết bị cầm tay chuyên dụng dùng để cắt gạch men phục vụ cho công việc xuất hiện ở mọi công trình xây dựng. Đây là giải pháp hoàn hảo thay thế cho các loại máy thủ công vừa tốn sức lực, tính chính xác không cao thường được sử dụng trước đây.

  Máy cắt gạch DCK KZE110 1200W là dòng thiết bị thuộc hãng DCK, thiết kế chuyên dụng để cắt gạch đá, tiết kiệm thời gian và sức lao động đáng kể. Dụng cụ cầm tay này được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, được lòng người dùng trên khắp thế giới.

  Máy cắt nhôm DCK KJX06-255 (255mm-1650W) là dòng máy công cụ chuyên nghiệp để cắt nhôm có thiết kế nhỏ gọn với công suất mạnh mẽ. Thiết bị có tay cầm bằng cao su tạo độ nhám cao nhằm chống trượt vừa tạo cảm giác chắc chắn, vừa đảm bảo an toàn cho người sử dụng trong lúc làm việc.

  Tính năng

  1. Công suất cao lên đến 710W;

  2. Tay cầm hình chữ D, thuận tiện cho việc cắt trong thời gian dài.

  2.352.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • – 1 cờ lê lục giác
   – 1 thước canh
   – 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  4.518.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 ê tô dọc
  • 2 bộ kẹp
  • 1 túi chứa bụi
  • 1 cờ lê lục giác
  • 1 thước tam giác
  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.960.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 thanh dẫn thẳng
  • 1 cờ lê lục giác
  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.200.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 tay cầm phụ
  • 1 thanh dẫn thẳng
  • 1 cờ lê lục giác
  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  2.287.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 cờ lê mở đá
  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  2.499.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 cờ lê mở đá
  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  2.923.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 2 đĩa cắt kim cương 150mm
  • 1 tay cầm phụ
  • 1 cờ lê
  • 1 đầu nối hút bụi
  • 1 bộ chổi than
  • 1 hộp đựng kim loại

  Bảo hành: 6 tháng

  994.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 bộ ống nước làm mát
  • 1 cờ lê
  • 1 tay vặn bu lông
  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  Máy chà nhám đĩa DCK KSF02-180 (180mm – 750W) có cấu tạo nhỏ gọn, dễ sử dụng, vận hành đơn giản nên được nhiều người tin dùng. Thiết bị cầm tay chuyên dụng này được làm từ chất liệu cao cấp, đáp ứng nhu cầu chà nhám, đánh bóng tường, trần của thợ kỹ thuật một cách chủ động và dễ dàng hơn.

  Máy chà nhám chữ nhật DCK KSB185B (185mm-200W) hoạt động linh hoạt giúp người dùng không mệt mỏi khi làm việc liên tục nhiều giờ hay khi hoạt động trên cao. Đây là dòng máy chà nhám giá rẻ có công suất cao, hoạt động mạnh mẽ với khả năng vận hành nhanh chóng và đáp ứng yêu cầu công việc đa dạng trong các ngành như: cơ khí, mộc, điện tử…

  2.125.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 giấy nhám cuộn AP80
  • 1 túi chứa bụi
  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  537.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  597.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  537.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.009.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 2 cờ lê
  • 1 chấu kẹp
  • 1 đai ốc chấu kẹp
  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  896.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 2 cờ lê
  • 1 chấu kẹp
  • 1 đai ốc chấu kẹp
  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  604.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 2 cờ lê
  • 1 chấu kẹp
  • 1 đai ốc chấu kẹp
  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng

  1.970.000 

  Phụ kiện đi kèm

  • 1 cờ lê mở đá
  • 1 tay cầm phụ
  • 1 ốp bảo vệ
  • 1 bộ chổi than

  Bảo hành: 6 tháng