Thế nào là 1F, 2F, 3F, 4F, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G

Weldcom – Các vị trí hàn trong hầu hết các trường hợp được chia ra thành hàn kết cấu và hàn ống. Các vị trí kết cấu là cho hàn tấm, các vị trí hàn ống cũng được áp dụng với hàn ống với tấm hoặc hàn với mặt phẳng nghiêng.

Các vị trí hàn kết cấu được mã hóa theo quy tắc sau:

Với chữ số đầu tiên thể hiện vị trí hàn:

1: Vị trí hàn bằng

2: Vị trí hàn ngang

3: Vị trí hàn đứng

4: Vị trí hàn trần

F: Mối hàn góc

G: Mối hàn rãnh

Chữ cái tiếp theo thể hiện loại mối hàn:

F: Mối hàn góc.

G: Mối hàn rãnh.

Từ quy tắc trên ta có các vị trí hàn như sau:

vi_tri_han_ket_cau

Đối với hàn ống vị trí và kiểu mối hàn cũng phân loại tương tự như sau

Chữ số đầu tiên chỉ vị trí hàn:

1: Vị trí nằm ngang và thợ hàn hàn ở vị trí hàn bằng khi ống quay

2: Vị trí gá đứng và thợ hàn thực hiện mối hàn ngang.

5: Vị trí ống ngang cố định và thợ hàn hàn mối hàn trần, mối hàn ngang và mối hàn bằng.

6: Ống ở vị trí 45° và thợ hàn thực hiện hàn ở vị trí hàn bằng, hàn ngang, hàn đứng và hàn trần.

Chứ cái tiếp theo thể hiện loại mối hàn:

F: Mối hàn góc.

G: Mối hàn rãnh.

R: Vị trí hạn chế.

“R” hay vị trí hạn chế được miêu tả trong các trường hợp phức tạp hơn.

Từ quy tắc trên ta có các vị trí hàn ống như sau

vi_tri_han_ong

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết.

Nếu bạn là người đam mê cơ khí, tham khảo thêm các sản phẩm Máy hàn của Weldcom tại: Máy hàn điện tử, Máy hàn mini, Máy hàn Gia đình

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Chúng tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của bạn! Hãy cho chúng tôi thêm ít phút để chia sẻ cảm xúc của bạn trên kênh Google Business của Weldcom nhé!
Đánh giá trên Google Maps

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *