Sứ chia khí 36KD – Sứ chia khí mỏ hàn CO2 36KD Dùng Cho Máy Hàn MIG, Chịu Nhiệt Cao, Không Biến Dạng

5.800