Sứ chia khí 350/500 – Black wolf Dùng Cho Máy Hàn Mig, Chịu Nhiệt Cao, Không Biến Dạng

4.200 4.700