Sứ chia khí 350/500 – Black wolf Dùng Cho Máy Hàn Mig, Chịu Nhiệt Cao, Không Biến Dạng

4.400 4.700