Máy khoan taro công suất nhỏ WDDM ZS4116D

Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:
  • Có khả năng khoan tối đa đến mũi 16mm với thép
  • Có thể taro tối đa mũi M10 đối với thép, M12 với gang
  • Động cơ 100% dây đồng, hiệu suất cao, công suất lớn