Bép hàn CO2 M8x30 – Black wolf dùng cho súng hàn mig 24KD / 25AK / 36KD

12.500 15.800