Nâng thử thành công giàn khoan tự nâng 90m

nâng giàn khoan tự nâng

Ngày 16/02/2012, Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) đã thành công trong công tác nâng thử giàn khoan (Jacking Trial) với độ ổn định tuyệt đối của toàn bộ giàn khoan khi được thân giàn khoan đuợc nâng lên vị trí cao nhất. Ông Đỗ Văn Hậu – Tổng Giám đốc Tập đoàn và Nguyễn Xuân Thắng – Ủy Viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt nam củng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác quan trọng này.

 

Đây là một trong 05 mốc quan trọng của công tác chạy thử giàn khoan , trước đó, ngày 13 và ngày 15/02/2012, PV Shipyard đã hoàn thành công tác cân Dầm chìa (Cantilever Weighing Procedure) và Thử tải trọng Dầm chìa và Tháp khoan (Cantilever & Drillfloor Load Test). Hai công tác còn lại, bao gồm kiểm tra tại trọng giàn khoan (Lightship Weight Survey Procedure) và Thử cân bằng (Inclination Test) dự kiến được tiến hành vào ngày 18 và 23/02/2012.

Giàn khoan tự nâng 90m nước là công trình cơ khí trọng điểm quốc gia lần đầu tiên được chế tạo tại Việt Nam do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) làm tổng thầu. Sau 23 tháng nỗ lực thi công đến nay PV Shipyard đã hoàn thành trên 98% tổng khối lượng Dự án, sẵn sàng bàn giao cho chủ đầu tư vào cuối tháng 3 năm 2012.

 

Bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *