Nối bép 15AK dùng cho máy hàn – Black wolf

14.100