Nối bép 15AK dùng cho máy hàn – Black wolf

11.800