Máy phay CNC hệ lỗ Tongtai VTX Series

Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:
  • Tốc độ thay dao nhanh
  • Thời gian thay dao T-T:
    VTX 5A/7A: T-T = 0.8s
    VTX 5/7: T-T – 1.2s
  • Hệ thống ray dẫn hướng có độ cứng vững cao
  • Động cơ trục chính truyền động trực tiếp, cho phép tăng/giảm tốc nhanh chóng, taro cứng lên đến 6000rpm
  • Đường kính trục chính lên đến 50mm, tăng độ cứng khi tar