Chụp khí P350/P500 – Black wolf Dùng Cho Súng Hàn MIG P350/P500

48.300 75.600