Chụp khí 25AK, 24KD, 36KD dùng cho súng hàn MIG chính hãng Blackwolf

6.300 36.800