DỰ ÁN SBC

Yêu cầu: cung cấp và lắp đặt dây chuyền thiết bị gia công kết cấu thép bao gồm: máy đính gá, máy hàn, máy nắn, máy cắt laser công suất 15KW, tất cả các thiết bị được kiểm soát bởi hệ thống quản lý nhà máy thông minh

Kết quả: các máy móc, thiết bị Weldcom cung cấp đã đáp ứng đúng yêu cầu của SBC đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm thiểu nhân công và chi phí, từ đó giúp SBC tối đa chi phí sản xuất