DỰ ÁN THÀNH TIẾN

Cung cấp và lắp đặt các thiết bị cho dây chuyền gia công kim loại tấm hiện đại

  • Số lượng máy:

– Máy chấn CNC Yawei: 4

– Máy đột CNC Yawei: 1

– Máy soi rãnh: 1

– Máy cắt Laser Yawei: 1 máy HLX 12KW, 1 máy HLF 15KW

  • Kết quả: Lắp đặt đúng tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn của nhà cung cấp và chất lượng sản phẩm của Thành Tiến