DỰ ÁN VINFAST

NHÀ MÁY SẢN XUẤT Ô TÔ & XE ĐIỆN VINFAST

Yêu cầu: thiết kế giải pháp, cung cấp và lắp đặt hoàn thiện toàn bộ trang thiết bị cho xưởng hàn khung xe máy điện Vinfast theo tiêu chuẩn Châu Âu về không gian làm việc, an toàn lao động và chất lượng sản phẩm

Số lượng trạm hàn robot: 21

Số lượng robot hàn: 25 robot ABB

Tổng thời gian lắp đặt hoàn thiện: Từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2018

Kết quả: Weldcom đã hoàn thành dự án đúng thời gian, tiến độ và tiêu chuẩn của Vinfast